طراحی اپلیکشن

/ Application Design

طراحی اپلیکشن در تیم طراحان سایت

طراحی اپلیکیشن های مربوط به استارتاپ و کسب و کار شما بر پلتفرم های IOS ، Android ، Web-Base با توجه ویژه به UI و UX همراه با عقد قرارداد محرمانگی زیر نظر تیم طراحان اپلیکیشن تهران به صورت کامل و بدون مشکل و همچنین اجرای تبلیغات هدفمند و بازاریابی مربوط به حوزه اپلیکیشن های تلفن های هوشمند.